తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థ (ఐటీఐ)లు, గురుకుల పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థ (ఆర్‌ఐటీఐ)లు, ప్రభుత్వ, ్ర పయివేట్ మైనార్టీ ఐటీఐ...
IAF ట్రేడ్ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఎయిర్‌మెన్ పోస్టుల భర్తీకి అర్హులైన అవివాహిత పురుష అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నది. ●పోస...