తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పాఠశాల విద్యకు సంబంధించి TS SSA Recruitment 2019 'సమగ్ర శిక్ష అభియాన్‌'లో తాత్కాలిక, ( కాంట్రాక్టు )  పద్ధతి...