ప్రపంచ ఛాంపియన్ పివి సింధు BWF GOLD MEDAL ●సింధు 21-7, 21-7తో జపాన్‌కు చెందిన నోజోమి ఒకుహారాను ఓడించి #BWF ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో బంగ...