కానిస్టేబుల్ హాల్ టికెట్స్ ఈ క్రింది లింక్ లో ఉన్నాయి

Written Exam is on 30 SEPTEMBER 2018

SUNDAY 11AM to 1PM

◆హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోడానికి రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ఇచ్చిన మొబైల్ నెంబర్ మరియు పాస్వర్డ్ కావాలి..

Click here to Download HALL TICKET 👈

1. Police Constable (Civil) : 5,909 Post's
2. Police Constable (AR) : 5,273 Post's
3. Police Constable (SARCPL) : 53 Post's
4. Police Constable (TSSP) : 4,816 Post's
5. Constable in Telangana Special Police Force : 485 Post's
6. Fire Constable : 168 Post's
7.  Warders (Male) in Prisons : 186 Post's
8.  Warders (Female) in Prisons : 35 Post's

ALL THE BEST CONISTABL ASPIRANTS