స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్

మొత్తం సంఖ్యల సంఖ్య: కాన్స్టేబుల్ (GD & రైఫిల్మాన్) - 54953 పోస్ట్లు

పోస్ట్ పేరు:

1. BSF - 16,984

2. CISF - 200

3. CRPF - 21,566

4. SSB - 8,546

5. ITBP - 4,126

6. AR - 3,076

7. NIA - 08

8. SSF - 447

● విద్యా అర్హతలు: 10 వ తరగతి

● ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు: అఖిల భారతదేశం

● చివరి తేది: 20-08-2018

● పే స్కేల్: 21,700 - 69,100

● కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష

ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి: అన్ని అర్హత ఉన్న మరియు ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్ దరఖాస్తుని పూర్తి చెయ్యవచ్చు
వివరాలు www.ssc.nic.in